Giới thiệu về O2 Calendar

Hệ thống O2 Calendar giúp các cơ quan tối ưu hơn trong việc sắp xếp, quản lý lịch sự kiện của đơn vị, giúp tất cả nhân viên trong đơn vị nắm bắt rõ ràng lịch trình sự kiện của đơn vị trong thời gian sắp tới.

Tính năng nổi bật

Cho phép tạo lịch mới, đề xuất lịch với lãnh đạo qua hệ thống. Gửi ghi chú đến từng người tham gia. Phân loại các dạng lịch: lịch đơn vị, lịch phòng ban, lịch cá nhân. Người dùng có thể chủ động thêm lịch để thuận tiện theo dõi và sắp xếp công việc...

Lợi ích từ O2 Calendar

Sử dụng O2 Calendar sẽ giúp bạn nâng cao năng suất làm việc, giảm bớt áp lực và căng thẳng, có thêm thời gian để làm những việc bạn yêu thích, hạn chế thói quen xấu và không mất quá nhiều công sức.


Tải tài liệu HDSD Liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm khác của O2 tech