Giới thiệu về O2 Task

O2 Task là công cụ tốt nhất để quản lý công việc cho đơn vị của bạn: tạo nhiệm vụ, giao công việc, báo cáo tiến độ, gia hạn thời gian công việc hàng ngày. Đồng thời cũng là giải pháp giúp nhà quản lý theo dõi toàn bộ công việc từ tổng quan đến chi tiết của từng cá nhân, phòng ban. Tối ưu thời gian xử lý công việc, tăng hiệu suất làm việc nhân sự.

Tính năng nổi bật

O2 Task sẽ hỗ trợ bạn trong việc quản lý và giám sát công việc như:Theo dõi chi tiết từng công việc trong từng nhiệm vụ, kiểm tra, đôn đốc các công việc chậm tiến độ thống kê tiến độ nhiệm vụ tự động, giúp các lãnh đạo có kế hoạch điều chỉnh phù hợp và tự động cập nhật tiến độ theo các báo cáo để quản lý năm rõ được tình hình công việc, nhiệm vụ...

Lợi ích từ O2 Task

Sử dụng O2 Task sẽ giúp bạn nâng cao năng suất làm việc, báo cáo và thống kê đầy đủ nội dung công việc mà bạn đang thực hiện từ đó giúp bạn nâng cao khả năng quản lý và trách nhiệm thực hiện công việc.


Tải tài liệu HDSD Liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm khác của O2 tech