Dịch vụ cổng thông tin điện tử

Dịch vụ Cổng thông tin điện tử của chúng tôi cho phép tổ chức nội dung và ứng dụng theo nhiều cách khác nhau để đáp ứng được nhiều loại yêu cầu theo các nhóm (phân loại theo người sử dụng, phòng ban, đơn vị) bên trong một tổ chức. Cung cấp hoặc tích hợp được các hệ thống tìm kiếm tài liệu giúp người dùng có thể nhanh chóng truy xuất đến những thông tin họ cần.

Hiện nay cổng thông tin điện tử là hệ thống được nhiều tổ chức, cơ quan và đặc biệt là doanh nghiệp muốn đưa vào khai thác thay cho các website giao dịch thông thường. Các cổng này tạo ra nhiều hơn khả năng tương tác hai chiều giữa khách hàng, người sử dụng và doanh nghiệp thông qua Internet để phát triển đa dạng các kênh cung ứng hàng hóa, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

Website truyền thống có nhược điểm là khả năng tích hợp các thông tin, dịch vụ từ nhiều nơi vào một là rất khó khăn, thậm chí không thể làm được về mặt nguyên tắc công nghệ. Vì vậy, cổng thông tin điện tử thay thế cho các Website đơn lẻ. Nó là một môi trường giao diện Web thống nhất cho phép truy cập đơn giản, bảo mật đối với dữ liệu và các chương trình ứng dụng cho người dùng. Có thể thu thập, tích hợp và cung cấp thông tin theo nhu cầu đặc thù của mỗi cá nhân, giúp các đơn vị tìm được cách thức giao tiếp cao cấp và riêng tư.

Thông qua mạng Internet người dùng có thể thực hiện không hạn chế các chức năng mà thông thường chỉ thực hiện được đối với mạng intranet (mạng nội bộ doanh nghiệp). Cổng thông tin điện tử trở thành công cụ đắc lực cho các hoạt động của mọi doanh nghiệp và giúp người dùng có thể tận dụng tối đa những tài nguyên có sẵn và nâng cao giá trị của thông tin.

Với O2 Tech, chúng tôi cung cấp dịch vụ cổng thông tin điện tử với đầy đủ các tính năng như: 

- Khả năng phân loại nội dung: Cho phép tổ chức nội dung và ứng dụng theo nhiều cách khác nhau để đáp ứng các yêu cầu không giống nhau của các nhóm (phân loại theo người sử dụng, phòng ban, đơn vị) bên trong một tổ chức.

- Khả năng tìm kiếm và chỉ mục: Cung cấp hoặc tích hợp được các hệ thống tìm kiếm và đánh chỉ mục các văn bản, tài liệu để giúp người sử dụng có thể nhanh chóng truy xuất đến những thông tin họ cần.

- Khả năng quản lý nội dung: Là một tính năng hữu hiệu cho phép người sử dụng không cần hiểu biết về kỹ thuật có thể tạo lập được nội dung. Kiểm soát được các truy xuất đến từng nội dung để đảm bảo chỉ những người có quyền mới có thể truy nhập được các văn bản mà họ được cấp phép.

- Khả năng cá nhân hoá: Hiển thị hay thể hiện theo nhiều cách khác nhau tuỳ thuộc vào nhóm người sử dụng. Mỗi các nhân có thể tự chỉnh sửa, tái lập lại các hiển thị thông tin, ứng dụng, nội dung theo sở thích hoặc để phù hợp với công việc của mình.

- Khả năng tích hợp các ứng dụng: Cung cấp một môi trường tích hợp toàn bộ các ứng dụng Website đang có. Khía cạnh tích hợp này bao gồm hỗ trợ truy cập một lần (một cổng), kể cả các tài nguyên, trang Web bên ngoài, hỗ trợ các dịch vụ Website và có thể hiểu cổng thông tin điện tử mạng lại một ứng dụng được tích hợp.

- Các công cụ phát triển: Cung cấp các công cụ phát triển mạnh mẽ và dựa trên các tiêu chuẩn, cho phép kỹ thuật viên tích hợp các ứng dụng và các chức năng mở rộng khác.

- Các tính năng của một ứng dụng lớn: Đáp ứng được các tính năng chuẩn của một phần mềm ứng dụng lớn.

- Khả năng hỗ trợ Mobile và công nghệ không dây: Có khả năng vận hành đa nền, đa phương tiện. Cho phép người sử dụng có thể sử dụng nhiều hệ điều hành khác nhau, thông qua các trình duyệt web khác nhau để truy xuất vào cổng. Bao gồm cả các phương tiện như điện thoại di động, các loại máy tính cầm tay, PDA (Personal Digital Assitant) không dây.

- Khả năng truy cập một lần (single sign-on): Cổng tích hợp hoặc cung cấp hệ thống đăng nhập một lần (một cửa). Nói cách khác, sẽ lấy thông tin về người sử dụng từ các dịch vụ thư mục như LDAP (lightweight Directory Access Protocol), DNS (Domain Name System) hoặc AD (Active Directory).

- Khả năng bảo mật: Cung cấp các hệ thống xác thực và cấp phép mạnh. Bất kỳ sự tích hợp các hệ thống nào, với cơ đăng nhập một lần, đều phải được bảo mật và ngăn chặn các giao dịch không hợp lệ của người sử dụng trên các ứng dụng khác nhau.