Dịch vụ xây dựng website

Chúng tôi cung cấp các giải pháp, nền tảng phần mềm hỗ trợ giáo dục đào tạo, quản lý tài chính, quản lý doanh nghiệp... Kiểm thử bảo mật an toàn thông tin, kiểm thử và vận hành thử hệ thống CNTT để tạo nên một website ưng ý, vận hành hiệu quả và đem đến những giá trị thực tế.

Dịch vụ công trực tuyến

Chúng tôi xây dựng dịch vụ công trực tuyến nhằm cung cấp thông tin về thủ tục hành chính và cổng dịch vụ công kết nối. Hỗ trợ thực hiện, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trên toàn quốc

Dịch vụ cổng thông tin điện tử

Dịch vụ Cổng thông tin điện tử của chúng tôi cho phép tổ chức nội dung và ứng dụng theo nhiều cách khác nhau để đáp ứng được nhiều loại yêu cầu theo các nhóm (phân loại theo người sử dụng, phòng ban, đơn vị) bên trong một tổ chức. Cung cấp hoặc tích hợp được các hệ thống tìm kiếm tài liệu giúp người dùng có thể nhanh chóng truy xuất đến những thông tin họ cần.

Báo điện tử, tạp chí điện tử và thương mại

O2 Tech cung cấp các giải pháp tối ưu để mang sản phẩm tiếp cận tới người dùng với tiêu chí tiện lợi, xuất bản không bị hạn chế bởi không gian, thời gian, các chủ đề mới luôn được cập nhật và xuất hiện nhanh chóng