Dịch vụ xây dựng và phát triển website

Chúng tôi cung cấp các giải pháp, nền tảng phần mềm hỗ trợ giáo dục đào tạo, quản lý tài chính, quản lý doanh nghiệp... Kiểm thử bảo mật an toàn thông tin, kiểm thử và vận hành thử hệ thống CNTT để tạo nên một website ưng ý, vận hành hiệu quả và đem đến những giá trị thực tế.

Dịch vụ đánh giá, kiểm thử phần mềm, ứng dụng

Chúng tôi cung cấp sản phẩm đánh giá, kiểm thử phần mềm phát triển, phần mềm nội bộ, ứng dụng phát triển theo yêu cầu... Với đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.

Dịch vụ cổng thông tin điện tử

Dịch vụ Cổng thông tin điện tử của chúng tôi cho phép tổ chức nội dung và ứng dụng theo nhiều cách khác nhau để đáp ứng được nhiều loại yêu cầu theo các nhóm (phân loại theo người sử dụng, phòng ban, đơn vị) bên trong một tổ chức. Cung cấp hoặc tích hợp được các hệ thống tìm kiếm tài liệu giúp người dùng có thể nhanh chóng truy xuất đến những thông tin họ cần.

Dịch vụ tư vấn đầu tư ứng dụng CNTT

Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, có nhiều năm làm công tác tư vấn đầu tư trong lĩnh vực đầu tư ứng dụng Công nghệ thông tin trong và ngoài nhà nước.