Dịch vụ công trực tuyến

Chúng tôi xây dựng dịch vụ công trực tuyến nhằm cung cấp thông tin về thủ tục hành chính và cổng dịch vụ công kết nối. Hỗ trợ thực hiện, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trên toàn quốc

Dịch vụ công trực tuyến được thiết lập mang đến rất nhiều những lợi ích cho người dân và doanh nghiệp. Một số điều cần biết về dịch vụ công trực tuyến được O2 Tech chia sẻ ngay sau đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về khái niệm, lợi ích, các mức độ của dịch vụ công trực tuyến hiện nay.

- Dịch vụ công trực tuyến là gì?

Dịch vụ công trực tuyến được hiểu là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. Là hình thức thực hiện các giao dịch điện tử giữa các doanh nghiệp, tổ chức, công dân với nhà nước nhằm thực hiện các thủ tục hành chính.

- Lợi ích từ việc sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến

Khi xã hội ngày càng phát triển việc đưa các ứng dụng thông tin vào trong quản lý công việc, quản lý các thủ tục hành chính như là một xú thế thiết yếu. Sử dụng dịch vụ công trực tuyến tạo ra một phương thức giao dịch hiện đại, minh bạch giữa cơ quan Nhà nước và các tổ chức, cá nhân, phục vụ hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Với quan điểm công khai, minh bạch, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, O2 Tech cung cấp dịch vụ công trực tuyến có đầy đủ thông tin về thủ tục hành chính và  hỗ trợ thực hiện, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trên toàn quốc. Từ đó tăng tính minh bạch của cơ quan cung cấp dịch vụ. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin như hiện nay, việc cung cấp thông tin về trạng thái hiện tại của quy trình là hoàn toàn có thể như là: Cung cấp thông tin hồ sơ đang nằm ở phòng, ban, nào? Đang được ai thụ lý? Hồ sơ bị tắc ở khâu nào? ...

Cá nhân, tổ chức dễ dàng truy cập theo nhu cầu người dùng từ máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại di động được kết nối internet để hưởng nhiều lợi ích như:

- Tra cứu thông tin, dịch vụ công các ngành, lĩnh vực, các địa phương tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; Gửi phản ánh kiến nghị liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công.

- Theo dõi toàn bộ quá trình giải quyết thủ tục hành chính và xử lý phản ánh kiến nghị của mình bằng cách cung cấp mã hồ sơ, kể cả mã hồ sơ thủ tục hành chính không thực hiện.

- Thực hiện thủ tục hành chính tại nhiều tỉnh, thành phố.

- Sử dụng tài khoản của các ngân hàng, trung gian thanh toán để thanh toán trực tuyến phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công.

- Được hỗ trợ truy vấn thông tin của cá nhân, tổ chức lưu trữ tại các Cơ sở dữ liệu, Hệ thống thông tin đã tích hợp như đăng ký kinh doanh, thuế, bảo hiểm,…

- Có thể  đăng ký hoặc yêu cầu giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, tiết kiệm rất nhiều thời gian, chi phí đi lại, chi phí văn phòng phẩm …

- Đánh giá sự hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính.