Giới thiệu về Họp trực tuyến

O2 Meet là một trong những giải pháp tiên tiến nhất cho hội thảo qua video và web cho phép mọi người làm việc cùng với các nhóm và đối tác từ mọi nơi mọi lúc. Giải pháp của O2 Meet được bảo mật tốt và được tối ưu hơn so với các giải pháp nguồn mở khác. O2 Meeting cung cấp thêm một lớp bảo mật riêng cho chức năng nhắn tin trực tuyến qua giao thức OTR (Off-the-Record), cho thoại và hình ảnh video với các phiên (ZRTP, SRTP).

Tính năng nổi bật

O2 Meeting cung cấp thêm một lớp bảo mật riêng cho chức năng nhắn tin trực tuyến qua giao thức OTR (Off-the-Record), cho thoại và hình ảnh video với các phiên (ZRTP, SRTP).

Lợi ích từ Họp trực tuyến

Khi sử dụng O2 Meet sẽ mang lại những lợi ích như: Giảm khoảng cách, tăng chất lượng quản lý, hợp tác, tiết kiệm được nhiều chi phí và cuộc họp được tổ chức nhanh chóng kịp thời...


Liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm khác của O2 tech