Giới thiệu về Quản trị tri thức

O2 Wiki là nền tảng trao đổi tài liệu, hỏi đáp kiến thức trong nội bộ các cơ quan đơn vị, giúp các cơ quan xây dựng văn hoá học tập chia sẻ kiến thức giữa các nhân viên.

Tính năng nổi bật

O2 Wiki mang đến một kho tri thức đơn vị, tổ chức tài liệu theo các lĩnh vực chuyên môn và phòng ban một cách rõ ràng. Tài liệu được quản lý tập trung trên hệ thống giúp linh hoạt trong việc tìm kiếm tài liệu. Nội dung kiến thức có thể được tạo và chia sẻ theo dạng bài viết hoặc tài liệu và xây dựng bộ câu hỏi câu trả lời theo lĩnh vực, chủ đề thuộc cơ quan đơn vị

Lợi ích từ Quản trị tri thức

O2 Wiki mang đến giải pháp hữu ích trong việc xây dựng văn hoá học tập, chia sẻ kiến thức và giải đáp thắc mắc giữa các nhân viên, phòng ban trong công ty một cách nhanh chóng và hiệu quả.


Liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm khác của O2 tech