Giới thiệu về Phần mềm đánh giá chỉ số phát triển CNTT

Hệ thống phần mềm đánh giá chỉ số phát triển CNTT ra đời nhằm mục đích quản lý, theo dỗi chuyển đổi số các cấp Xã, Sở - Ban ngành, Huyện, Tỉnh thông qua bộ chỉ số giúp việc đánh giá trở nên dễ dàng, minh bạch.
 

Tính năng nổi bật

Quản lý chấm điểm, theo dõi chấm điểm thông qua biểu đồ

Lợi ích từ Phần mềm đánh giá chỉ số phát triển CNTT

Văn bản giúp các bộ, tỉnh có thể theo dõi đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số. Quyết định số 922/QĐ-BTTTT nêu ra yêu cầu các tỉnh căn cứ vào Bộ chỉ số được phê duyệt, tiến hành xây dựng và đưa vào triển khai một Bộ chỉ số áp dụng trong nội bộ của tỉnh đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong công tác theo dõi, đánh giá chuyển đổi số.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ: 

Dịch vụ theo số lượng tài khoản /SL tài khoản
Dịch vụ giới hạn tài khoản
Dịch vụ không giới hạn tài khoản
Dịch vụ đầy đủ tính năng
 • Bản quyền sử dụng 01 năm/số lượng tài khoản đăng ký (tối thiểu 30 tài khoản, có thể mở rộng).

 • Chức năng: DTI sở/ngành, huyện, xã.

 • Cập nhật bộ chỉ số (nếu có) trong thời gian sử dụng.

 • Đào tạo online 01 buổi.

 • Bản quyền E-DTI sử dụng 01 năm (mở tài khoản tối đa 60 tài khoản)

 • Chức năng: DTI sở/ngành, huyện, xã.

 • Cập nhật bộ chỉ số (nếu có) trong thời gian sử dụng.

 • Đào tạo online 01 buổi.

 • Bản quyền E-DTI sử dụng 01 năm (Không giới hạn số lượng tài khoản người dùng).

 • Chức năng: DTI sở/ngành, huyện, xã.

 • Cập nhật bộ chỉ số (nếu có) trong thời gian sử dụng.

 • Chỉ số lĩnh vực ưu tiên.

 • Đào tạo online hoặc trực tiếp theo yêu cầu (không quá 3 buổi)

 • Bản quyền E-DTI.

 • Chức năng: DTI sở/ngành, huyện, xã.

 • Cập nhật bộ chỉ số (nếu có) trong thời gian sử dụng.

 • Chỉ số lĩnh vực ưu tiên.

 • Đào tạo online hoặc trực tiếp theo yêu cầu (không quá 3 buổi)

Liên hệ

300.000.000 vnđ

400.000.000 vnđ

Liên hệ

 


Liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm khác của O2 tech